Aj, aj, aj...…. ett lås. Hur få upp det...
 

 
- Jag måste tänka nu,...…………...aha, en pinne !